Kontakt

H&B Group s.r.o
Provozovna TENcom

U Pekařky 484/1a, 
180 00 Praha 8 - Libeň

tel.: +420-271 742 419
fax.: +420-271 740 211     

e-mail:  projekty@hbgroup.cz
www:  www.tencom.cz

Hlavní menu šipka Kontakt šipka O nás

O nás

Společnost

Společnost TENcom Trade spol. s r.o. byla založena v roce 1990 a svoji činnost zahájila jako jedna z prvních v prodejem počítačových programů firmy FOX software Ltd. V následujících letech rozšířila svoji činnost na spolupráci s dalšími softwarovými společnostmi jako např. Lotus a Microsoft.

V roce 1992 rozšířila společnost TENcom Trade s.r.o. svoji činnost na oblast telekomunikační techniky a systémů kontroly přístupu. Tento strategický krok vedl k založení Telekomunikační divize a v roce 1993 pak i divize Přístupových systémů.

Telekomunikační divize

V rámci Telekomunikační divize společnosti TENcom Trade s.r.o. byla vyvinuta ucelená řada konvertorů signalizace pro funkci přímé provolby na pobočkových ústřednách. Provolbovými konvertory firmy TENcom Trade jsou dodnes vybaveny pobočkové ústředny prakticky všech světových značek jako například Alcatel, Philips, AT&T, Ericsson, Schrack, Matra, DeTeWe, Goldstar, Panasonic a další.

Telekomunikační divize rovněž zajišťuje dodávky pobočkových ústředen pro hotely a kancelářské budovy, kabeláže slaboproudých rozvodů a zabezpečovací techniky.

V současné době se telekomunikační divize společnosti orientuje na oblast mobilní telefonie GSM dále GSM telemetrie a GSM lokalizaci. V oblasti mobilní telefonie byly v rámci této divize postupně vyvinuty a zaváděny do výroby mobilní brány s účastnickým rozhraním U, dále s rozhraním E+M a ve spolupráci s firmou Mikrotel GSM brána ISDN s rozhraním BRI. Všechna zmiňovaná zařízení prošla náročnými testy v laboratořích významných partnerů firmy TENcom Trade - ve společnostech Ericsson a Siemens, které je na základě výsledků těchto testů zařadily do svých standardních nabídek.

V současné době jsou obě zařízení dodávána prakticky všem významným telekomunikačním firmám i koncovým zákazníkům.

V oblasti telemetrie byl v rámci Telekomunikační divize vyvinuty a zavedeny do výroby komunikační jednotky GSM pro sběr a distribuci dat prostřednictvím technologie SMS. Těmito jednotkami jsou osazovány rozsáhlé systémy pro kontrolu a řízení technologických zařízení rozmístěných po celém území České republiky ale i zahraničí. Komunikační jednotky TENcom jsou vyváženy na Slovensko, dále do Maďarska a Estonska.

V roce 2002 byly uzavřena distributorská smlouva s firmou Enfora, výrobcem GPRS modulů a modemů.

Tato smlouva opravňuje firmu TENcom prodávat výrobky firmy Enfora na trzích Střední a Východní Evropy, kde má TENcom již uzavřeno několik subdistributorských smluv. Nyní jsou moduly dodávány několika významným GSM operátorům a firmám. Vzhledem k vlastnostem modulů firmy Enfora, je nyní tato oblast nejrychleji se rozvíjejícím vývozem firmy.

Zákazníci telekomunikační divize

Telekomunikační divize firmy TENcom Trade dodává svá zařízení prakticky všem významným telekomunikačním firmám, ale i koncovým zákazníkům.
Další aktivitou Telekomunikační divize je výroba a vývoj převodníků RS232/ TCP/IP protokol a síť Ethernet. Tato konvertory jsou používány pro připojení GPRS modulů k různým technologiím, ale i pro vývoj Přístupových terminálů, připojených pomocí Ethernet sítě.

Divize přístupových systémů

Divize přístupových systémů vznikla v roce 1993. Podnětem pro její vznik byla snaha o zajištění komplexnosti dodávek slaboproudých technologií pro zákazníky firmy.

Divize přístupových systémů se na rozdíl od divize telekomunikační neorientovala na vlastní vývoj a výrobu, ale na vyhledání strategických partnerů se silným technickým a ekonomickým zázemím a kvalitní technologií. Jedním z prvních partnerů firmy TENcom Trade se stala již v roce 1994 italská firma CISA, jejíž elektronické hotelové zámkové systémy na magnetickou a čipovou kartu dodávané pod názvy CS 9580 a MyKey dodává firma TENcom Trade zákazníkům v České republice dodnes.

Snaha o rozšíření sortimentu dodávek i na zámkové systémy technologie on-line zejména na bezkontaktní karty, vedla k zahájení spolupráce i s dalšími domácími i zahraničními firmami.

Divize přístupových systémů společnosti TENcom Trade se orientuje na komplexní dodávky přístupových systémů pro hotely, kancelářské budovy a banky a to od projektu přes dodávku technologie, montáž, oživení a předání systému do rutinního provozu až po poskytování poprodejního servisu, který servisní středisko divize zajišťuje 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Pečlivý výběr strategického partnera zaměřený především na kvalitu a spolehlivost dodávaných zařízení a silný důraz vedení firmy na poskytování kvalitního a spolehlivého poprodejního servisu, prováděný odbornými a vysoce kvalifikovanými pracovníky firmy se zhodnotil ve stále se zvyšujícím ročním obratu divize a poskytuje základ pro budování dalších perspektiv firmy.

Nedílnou součástí dodávek divize přístupových systémů tvoří doplňková zařízení jako jsou systémy na úsporu el. energie a Room servisu na hotelových pokojích, pokojových bezpečnostních schránek, dveřních zavíračů a kování.

Zákazníci přístupových systémů

Převážnou část obratu divize tvoří dodávky zámkových systémů CISA hotelům v České Republice.

Nové produkty, zejména zámky na čipové a bezkontaktní karty, docházkové a stravovací systémy, však otevřely nové možnosti odbytu a proto se mezi zákazníky firmy stále častěji objevují i průmyslové firmy nebo kancelářské budovy.

K datu 1.1.2021 došlo k fúzi společností H&B Group s.r.o. a TENcom Trade s.r.o. Od 1.1.2021 se společnost TENcom Trade s.r.o. stává provozovnou společnosti H&B
Group s.r.o. a jako podnikatelský subjekt od tohoto data přestává existovat..Nový název společnosti je od 1.1. 2021:

H&B Group s.r.o
provozovna TENcom,
Žatecká 138/8
301 00 Plzeň
IČO: 26341085
DIČ: CZ26341085

Všechny závazky společnosti TENcom Trade s.r.o. přebírá od 1.1.2021 beze zbytku společnost H&B Group s.r.o. Aktivity společnosti pokračují pod značkou TENcom i nadále a to v plném rozsahu a ve stejném personálním složení.

Poštovní adresa společnosti je:

H&B Group s.r.o
Provozovna TENcom
Za kovárnou 422/15
111 01 Praha-Dolní Měcholupy
CZECH REPUBLIC
projekty@hbgroup.cz
www.hbgroup.cz
www.klicovecentrum.cz

Manažer pobočky
J. Endršt
@: jendrst@hbgroup.cz
GSM: 602 315 480