Kontakt

H&B Group s.r.o
Provozovna TENcom

U Pekařky 484/1a, 
180 00 Praha 8 - Libeň

tel.: +420-271 742 419
fax.: +420-271 740 211     

e-mail:  projekty@hbgroup.cz
www:  www.tencom.cz

Hlavní menu šipka Novinky

H&B Group s.r.o. a TENcom Trade s.r.o

K datu 1.1.2021 došlo k fúzi společností H&B Group s.r.o. a TENcom Trade s.r.o. Od 1.1.2021 se společnost TENcom Trade s.r.o. stává provozovnou společnosti H&B
Group s.r.o. a jako podnikatelský subjekt od tohoto data přestává existovat..Nový název společnosti je od 1.1. 2021:

H&B Group s.r.o
provozovna TENcom,
Žatecká 138/8
301 00 Plzeň
IČO: 26341085
DIČ: CZ26341085

Všechny závazky společnosti TENcom Trade s.r.o. přebírá od 1.1.2021 beze zbytku společnost H&B Group s.r.o. Aktivity společnosti pokračují pod značkou TENcom i nadále a to v plném rozsahu a ve stejném personálním složení.

Poštovní adresa společnosti je:

H&B Group s.r.o
Provozovna TENcom
Za kovárnou 422/15
111 01 Praha-Dolní Měcholupy
CZECH REPUBLIC
projekty@hbgroup.cz
www.hbgroup.cz
www.klicovecentrum.cz