Recepční systém na správu karet

Systém kódování karet lze propojit s většinou  rezervačních / recepčních systémů, např. HORES, FIDELIO, ASW System, ALTO2000 a mnoho dalších. 

Lze osadit 1-8 kódovacích zařízení, kderá jsou propojena v architektuře Server / Klient / Mirror.  Propojení je realizováno pomocí běžné LAN.

Pro malé hotely nabízíme ekonomicky výhodnou variantu Klient / Server, kdy je kódovací HW a SW umístěn na Serveru  u výrobce, a programování karet probíhá na standartní R/W USB jednotce pro čtení /zápis bezkontaktních karet, připojené k lokálnímu PC s rezervačním SW. Zde je nutné mít spolehlivé připojení k Internetu / VPN