Kontakt

H&B Group s.r.o
Provozovna TENcom

U Pekařky 484/1a, 
180 00 Praha 8 - Libeň

tel.: +420-271 742 419
fax.: +420-271 740 211     

e-mail:  projekty@hbgroup.cz
www:  www.tencom.cz

OEM moduly – EM500, EM203, EM1206, EM1000, EM1202, EM1001

jsou určeny k přímému osazení do DPS, sériový port je TTL tolerant, moduly EM203 a EM1206 mohou být objednány s osazenu zásuvku RJ45 s indikačními LED. Napájení je 3,3V.

Moduly EM500, EM1206, EM1000, EM1202 a EM1001 mohou být doplněny o WiFi modul GA1000

Moduly EM500, EM203 a EM1206 jsou 1-portové

Moduly EM1000 a EM1202 jsou 4-portové

Všechny moduly mimo EM203 jsou také programovatelné v jazyce TAIKO A jazyce C* a obsahují mimo jiné RTC , FlashDisk (EM500 vyžaduje externí Flash IO) a kryptovací funkce AES128, RC4, MD5, SHA-1

Aktuálně - nová cena modulu EM500 - ekonomická varianta Serial / Ethernet převodníku pro snadné připojení zařízení k LAN

* Kompilátor jazyka C bude uvolněn koncem 1. Q 2015

Nově v nabídce  - modul EM1001

Připojení k LAN 10/100Mz
Kompatibilní s EM1000 - lze využít stejné aplikace napsané v jazyce TAIKO.
Také lze  použít Serial / LAN firmware pro DS1000 - sprava přes webové rozhranní, obsluiha 4 x serial TTL port, WiFi modulu atd.
 

Pomocí modulu EM1001 lze připojit až 4 rychlé sériové porty , napájení  8-20V DC, na desce je regulátor napájení 3,3 V a toto lze použít např. na napájení externího processoru.

Periférie ( display, klávesnici atd.) lze připojit pomocí až 54 I/O linek, 5V tolerant.
1024KB flash memory pro firmware, aplikaci a data.
2KB EEPROM pro uložení dat.
RTC s možností záložního superkapacitoru.
Podpora přídavného WiFi modulu GA1000